Provinciehuis

Nieuwbouw provinciehuis te Haarlem

Eind 2012 werd begonnen met het afbreken van de Bremer-Zwiersvleugel van het Provinciehuis in Haarlem. Dit was begin van een langdurig en ingewikkeld bouwplan. Voorafgaand hieraan heeft SBEZK samen met andere instellingen goedkeuring uitgesproken over de afbraak van de vleugel, op voorwaarde dat deze in oude stijl zou worden herbouwd. Medio volgend jaar zou de bouw klaar zijn. Als u straks langs de Dreef loopt, zal het u misschien niet opvallen wat er allemaal is gebeurd, want de grootste verandering speelt zich af aan de achterzijde. Achter de façade komt een nieuwe glazen vleugel met ‘golvende gevel’ naar het ontwerp van Claus en Kaan Architecten. Onder het gebouw komt een ondergrondse parkeergarage. Het enige onderdeel in het bouwplan waarover SBEZK niet tevreden is, betreft de ingang naar de parkeergarage aan de voorzijde van de Bremer- en Zwiersvleugel. De ingang wordt een soort glazen doos tegen de façade aangeplakt, die de samenhang tussen de voormalige dokterswoning en de vleugel teniet doet. Geen van de betrokken partijen, nl noch de gemeente Haarlem, noch de provincie, noch de architect, waren bereid deze ingang op een andere wijze vorm te geven. Dat is een gemiste kans volgens SBEZK.