Bennebroekbos 

Landschap Noord-Holland heeft noodzakelijk onderhoud gepleegd in het Bennebroekbos. Het betreft het onderhoud dat te zien is vanaf de Binnenweg in Bennebroek. Veel bomen zijn gekapt, maar het was ook wel dringend nodig, want door de bomen was het bos niet meer te zien. Nu is de belvedère weer goed zichtbaar. Vroeger stond er bovenop de belvedère een stalen uitkijktoren. Maar die is in de vorige eeuw afgebroken. Wij zijn positief over de aanpak. Het werk is nog niet af, want er worden nog nieuwe bomen geplant. Hoewel wij positief zijn over de werkzaamheden, zijn omwonenden erg boos over de kap. Er is geen begrip voor het feit dat Landschap Noord-Holland het hakhoutbos in ere wilde herstellen. Bewoners klagen over de stobben en vinden dat het bos de aanblik biedt van een slagveld. De commotie is mede veroorzaakt doordat de communicatie gebrekkig is verlopen. Landschap Noord-Holland heeft zijn visie op het hakhoutbos in ieder geval niet kunnen overbrengen op omwonenden. Veel omwonenden kennen de geschiedenis niet van de omgeving en zijn niet op de hoogte van het begrip hakhoutbos. Dat leidt tot veel onbegrip. Ook de gemeente Bloemendaal was ontevreden. Landschap NH heeft echter beterschap beloofd en samen met omwonenden een beheersplan opgesteld. Jammer dat het zo is gelopen, want wij zijn overtuigd van de goede bedoelingen van Landschap NH. Samen met deze organisatie hebben wij in april een presentatie georganiseerd over onderhoud van buitenplaatsen en het Bennebroekbos in het bijzonder. Tenslotte staat 2012 in het teken van de buitenplaatsen. Het is het themajaar van de Historische Buitenplaats.