Bollenschuur Manpadslaan

Aan de Manpadslaan in Heemstede staat een bijzondere bollenschuur. De bollenschuur van G.C. van Meeuwen, oorspronkelijk gebouwd door J.W. Reijneveld, is één van de weinige overgebleven bollenschuren in houtskeletbouw die nog resten in de regio tussen Haarlem en Leiden. Dergelijke schuren zijn nu nog te vinden aan de Kadijk 34 in Heemstede en aan de Hoge Morsweg in Leiden. De SBEZK heeft geconcludeerd dat deze schuur zeldzaam is.

De bollenschuur aan de Manpadslaan 12 te Heemstede een zeer karakteristiek gebouw is, waarmee voorzichtig moet worden omgesprongen en daarom heeft de SBEZ een verzoek tot gemeentelijke monumentenbescherming ingediend. In het kader van de herstructurering van het gebied Manpadslaan zou behoud en herbestemming van deze schuur zeker moeten worden overwogen. Het monumentale karakter van het gebouw mag bij de herbestemming niet verloren gaan. De Adviesgroep van het CulthuurHistorisch Genootschap Duin- en Bollenstreek heeft veel ervaring opgedaan met behoud door herbestemming van bollenschuren en heeft de gemeente aangeboden deskundig advies uit te brengen over de wijze waarop een restauratie met functiewijziging kan worden aangepakt. Meer hierover kunt u lezen onder verslagen en documenten.