De Crayenesterschool in Heemstede

De Crayenesterschool is in 1938 gebouwd onder architectuur van H. Korringa. De school is gebouwd onder invloed van de Amsterdamse School en staat midden in een karakteristieke jaren dertig wijk met brede lanen en singels. In deze wijk staan meerdere huizen die zijn gebouwd door Korringa. Het schoolgebouw heeft een L-vormige plattegrond en het bestaat uit een bouwlaag met daarop een hoge kap die bedekt is met rode leipannen. Opvallend is de uitbouw op de eerste verdieping, waar de beide vleugels van het gebouw bij elkaar komen. Deze uitbouw bestaat uit een gepotdekseld houten beschot met een puntdak. Het gebouw heeft monumentale waarde en daarom is door diverse organisaties, waaronder SBEZK, Cuypersgenootschap en Bond Heemschut een verzoek ingediend deze school op de gemeentelijke monumentenlijst te plaatsen. De Stichting Welstandszorg Noord-Holland in Alkmaar is in 2006 benoemd tot monumentenadviescommissie en heeft de gemeente op 6 december 2006 geadviseerd het schoolgebouw op de monumentenlijst te plaatsen. Daarop heeft het college van burgemeester en wethouders in februari 2007 besloten het verzoek af te wijzen. Dit besluit gaat lijnrecht in tegen het deskundige oordeel van de monumentenadviescommissie. De SBEZK zou graag zien dat het schoolgebouw een beschermde status verkrijgt. Die beschermde status kan verhinderen dat het gebouw gesloopt wordt of dat het dusdanig gemoderniseerd wordt dat het monumentale karakter ernstig wordt aangetast. Indien u meer wilt weten over de activiteiten van de SBEZK met betrekking tot de Crayenesterschool, kunt u de website meer vinden onder nieuws en onder verslagen en documenten.