BollenstreekDe Duinpolderweg

Bestuurders van de provincies NH en ZH hebben samen met diverse gemeenten in de Bollenstreek en Zuid-Kennemerland besloten een snelweg aan te leggen die de N206 verbindt met de A4. Deze weg is gepland vanaf de Zilk, langs de Waterleidingduinen, over de Vogelenzangse strandvlakte, door het bos van de Geestgronden, en vervolgens door de polders van Hillegom richting de Haarlemmermeer. De weg tast belangrijk cultuurhistorisch erfgoed aan. Zo is het bos onderdeel van de Ecologische Hoofdstructuur en zijn de Waterleidingduinen een Natuurmonument. Vorig jaar berichtten wij u dat wij samen met een verkeersdeskundige een alternatief hadden bedacht, nl het pakket NOG Beter. Inmiddels heeft gedeputeerde Elisabeth Post van de provincie NH publiekelijk verklaard dat het pakket integraal zal worden doorgerekend en zal worden onderzocht in de MER. Voor meer informatie verwijzen wij u naar onze website: www.nietdoorhetbos.nl Verder kunnen wij u berichten dat de PvdA fractie van NH verklaard heeft dat de noordelijke variant van de Duinpolderweg onbespreekbaar is. Dat betekent dat deze weg niet door het bos zal gaan. Goed nieuws, al blijven wij een vinger aan de pols houden.