De Hartekamp

Met de Hartekamp Groep hebben wij een overeenkomst gesloten dat de tijdelijke bebouwing aan de noordkant van de buitenplaats binnen de in het bestemmingsplan genoemde termijn, zal worden verwijderd. Het bos zal daarna weer worden hersteld. Deze afspraak is bij de notaris vastgelegd. Voor de zuidstrook is de toekomst nog altijd onzeker. Het plan was eerst om daar drie appartementengebouwen neer te zetten. Dat is gelukkig tot op heden niet doorgegaan, maar of deze plannen voorgoed voorbij zijn, is de vraag. Wij hebben de Hartekamp Groep gevraagd om het koetshuis te herbouwen dat in de vorige eeuw is afgebrand en af te zien van de appartementencomplexen. De Hartekamp Groep is er nog niet uit.