Hartekamp

De Hartekamp, beschermde buitenplaats

Het Landgoed de Hartekamp heeft begin 2006 de status van rijksmonument heeft verworven. Desondanks bestaan er plannen om de meest zuidelijk gelegen strook grond gelegen direct naast het landhuis te gaan bebouwen. Op die plaats zouden drie grote appartementencomplexen moeten komen.

De eigenaar van het landgoed, de zorginstelling De Hartekamp Groep, heeft hierover met de gemeente Heemstede overeenstemming bereikt. In de aanwijzing tot Rijksmonument van het complex Historische Buitenplaats de Hartekamp (met park en tuinaanleg) wordt gesproken van de ‘alom geroemde tuinhistorische en architectonische waarde van de buitenplaats.’ Hoe valt deze omschrijving te rijmen met de bouw van de drie appartementencomplexen?

De SBEZK verzet zich met vele anderen (gesteund door burgers in Heemstede en Bennebroek) tegen deze bouwplannen. De bezwaren worden onderschreven door landelijke organisaties die zich inzetten voor bescherming van ons cultureel erfgoed, zoals Bond Heemschut en Cuypersgenootschap. Ook de Kastelenstichting heeft een zienswijze ingediend bij de gemeente Heemstede. Deze gemeente blijkt ongevoelig voor argumenten. Het besluit te gaan bouwen lijkt definitief en de zienswijzen zijn door de gemeente Heemstede niet serieus behandeld. De gemeente schermt met de hoge kosten van onderhoud van het rijksmonument en de financiële nood in de zorgverlening. Financiering van de zorg en behoud van een indrukwekkend rijksmonument staan echter los van elkaar. De motivering van de gemeente Heemstede is ondoorzichtig en het college maakt zeker niet duidelijk waarom het plotseling is toegestaan op een beschermd landgoed een complete woonwijk te bouwen. Als dat wordt toegestaan, dan betekent dat op termijn het onherroepelijk einde van de historische buitenplaatsen. Nu gebleken is dat de gemeente Heemstede het landgoed ‘vogelvrij’ heeft verklaard, blijven wij de komende jaren het ‘bouwtraject’ indringend volgen. Op de website treft u een aantal belangrijke stukken aan die betrekking hebben op de acties die de SBEZK in samenwerking met anderen tot nu toe heeft ondernomen teneinde de Hartekamp als landgoed te beschermen.

Wilt u meer weten over landgoederen? Kijkt u dan op deze website onder de rubriek Uit de media, Hartekamp. Daar kunt u bekijken de tv-uitzending van de AVRO van 7 februari 2007, Groene Monumenten, Landgoederen verbinden.