clip_image002De Hartekamp

 Zoals wij eerder berichtten, heeft SBEZK met de Hartekamp Groep een overeenkomst gesloten dat de tijdelijke bebouwing aan de noordzijde van de buitenplaats binnen de in het bestemmingsplan genoemde termijn zal worden verwijderd. Het bos zal daarna weer worden hersteld. Deze afspraak is bij de notaris vastgelegd. De bebouwing aan de noordkant was nodig omdat op het middenterrein gewerkt wordt aan de realisatie van nieuwe zorggebouwen voor de cliënten van de Hartekamp Groep. Helaas vermoeden wij dat bij het nieuwe bestemmingsplan Landgoederen en Groene Gebieden in Heemstede een fout is gemaakt. Een deel van de nieuwbouw komt namelijk schuin achter de monumentale vijver te liggen, dicht bij het hoofdgebouw. Deze nieuwbouw ligt dus vrijwel in het zicht van het rijksmonument. Op de foto hieronder ziet u de vijver. Een aantal waardevolle bomen is onlangs dus toch gekapt om nieuwbouw mogelijk te maken. Het gaat om eiken, linden en een iep. Indrukwekkende bomen. Dat doet ons pijn. Wij hadden liever gezien dat dit deel van de nieuwbouw iets meer richting de Leidsevaart was geplaatst. Daar staan geen bijzondere bomen en daar is ook nog voldoende ruimte. SBEZK heeft geprobeerd de Hartekamp Groep op andere gedachten te brengen, maar de wijziging van een bestemmingsplan is een tijdrovend proces en de tijd is op. Dit drukt ons weer eens met de neus op de feiten: bij de totstandkoming van bestemmingsplannen moet vooraf in detail gekeken worden naar de plankaart en de bouwvlakken. Achteraf ontevreden zijn, loont niet.

De woordvoerster en de groenbeheerder van de Hartekamp Groep verwoordden het als volgt: “Nee er worden geen monumentale bomen gekapt, want die staan hier niet. Maar er zijn wel 10 bomen met een doorsnede van 60 tot 100 cm van circa 200 jaar oud die het veld moeten ruimen.” “Wij willen het hout hiervan gebruiken om bijvoorbeeld zitbanken van te maken.”