11De Geestgronden in Bennebroek

Wij zijn door diverse donateurs benaderd met de vraag of wij ons willen verdiepen in de plannen die de vastgoedafdeling van GGZ inGeest heeft voor het terrein van de Geestgronden in Bennebroek. Hierover heeft op 9 oktober 2013 een groot artikel gestaan in het Haarlems Dagblad. De vraag is ons gesteld of de plannen niet te grootschalig zijn en ten koste gaan van de natuur. Ook maken mensen zich bezorgd over wat er zal gebeuren met de historische gebouwen die een beschermde status hebben. Tenslotte is van belang dat het bos van de Geestgronden aan het toekomstig bouwterrein grenst. Zie ook punt 1 van deze nieuwsbrief. Wat betekent een snelweg door het bos voor de plannen? De instelling wil in nauwe samenwerking met de gemeente Bloemendaal gaan kijken naar wat mogelijk is, zo staat in het artikel in het HD. ‘Binnen tien jaar moet dit terrein getransformeerd zijn’. Bijzonder is wel dat de wethouder van verkeer in Bloemendaal eerder nog verklaarde in de stuurgroep dat zij achter het noordelijk tracé van de Duinpolderweg stond. Als die weg daar zou komen, zou dat inderdaad een transformatie zijn van het terrein.