marinehospitaal

Marinehospitaal terrein Overveen

Op het voormalig Marinehospitaal terrein in Overveen, wordt straks gebouwd. Park Tetrode zal hier verrijzen. De naam verwijst naar het rijksmonument, de villa Tetterode (aan de Zijlweg, ten zuiden van het terrein). Het bouwplan is in strijd met het geldende bestemmingsplan.

De SBEZK heeft beroep ingediend tegen het bouwplan. Ook heeft de SBEZK bezwaar tegen de kapaanvraag voor ruim 250 bomen op het terrein. Villa Tetterode moet als het aan SBEZK ligt, het visitekaartje worden voor het te ontwikkelen gebied. Dat betekent dat de tuin naar ontwerp van Springer in oude staat moet worden hersteld en niet mag worden afgesplitst van het rijksmonument. Het is belangrijk dat het ensemble intact blijft. Verder is het bouwplan te massaal, te versnipperd en het ontwerp niet in overeenstemming met welstandseisen. Bovendien worden zeer waardevolle bomen gekapt. Bij minder intensieve bebouwing kan de doelstelling van het bestemmingsplan worden bereikt:
‘ de integratie van bestaande waardevolle landschappelijke elementen in een hoogwaardig parkachtig woonmilieu’.