Kastanjebomen Heemstede

Aan de Crayenestersingel in Heemstede, tussen de Lanckhortlaan en de Koediefslaan staan in de oever nog drie grote kastanjebomen. Naar schatting zijn deze bomen zo’n 70 jaar oud. Vorig jaar (2006) is vrij onverwacht een van de monumentale kastanjebomen gekapt in verband met de gevreesde kastanjeziekte. De overige kastanjebomen dreigden ook te worden gekapt omdat de bomen in verband met de ziekte een gevaar voor de veiligheid zouden opleveren. SBEZK ontving een melding van verontruste bewoners.

Van de drie oude kastanjebomen is er één inderdaad behoorlijk aangetast door zwammen. De andere twee bomen zien er niet slecht uit. Deze bomen hebben ook heel goed in het blad gestaan in de afgelopen zomer. Op grond van veranderde inzichten is het tegenwoordig niet gebruikelijk om bomen met beginnende verschijnselen van de kastanjeziekte onmiddellijk te kappen. Het beleid is juist deze bomen met rust te laten en pas tot kap over te gaan als de bomen zeer ernstige verschijnselen van de ziekte vertonen. SBEZK heeft de gemeente Heemstede gevraagd de bomen niet te kappen.

Intussen kunnen wij u melden dat overleg heeft plaatsgevonden tussen de gemeente, omwonenden en SBEZK. Bij dat overleg was ook een deskundige (boomverzorger Mark Helsloot) betrokken. Het overleg verliep zeer constructief en heeft geleid tot een oplossing. Meer hierover leest u onder Nieuws op deze website.

Zie voor meer informatie over de kastanjeziekte en Haarlems beleid de link www.haarlem.nl . Onder Verslagen en documenten kunt u de brief lezen die SBEZK verstuurde aan de gemeente Heemstede.