Kunstwand bij voormalig Arbo Unie gebouw

Aan de Oudeweg in Haarlem staat het voormalig Arbo Unie gebouw dat op dit moment eigendom is van Vastgoed Vondel. Het gebouw moet worden opgeknapt en het is de bedoeling dat hierin kantoorruimte komt. Helaas houden de werkzaamheden ook de schaamteloze sloop in van een kunstwand van de inmiddels overleden kunstenaar Hans Wiesman (zie voor meer informatie zijn biografie onder verslagen en documenten op deze website). De gemeente Haarlem heeft eind 2007 een sloopvergunning afgegeven. SBEZK verzet zich tegen de sloop van deze bijzondere wand, maar de kans op behoud lijkt verkeken. Misschien kan het resterende deel van de muur (de bouwer heeft de wand al voor een deel gesloopt) worden uitgezaagd en elders in de stad herplaatst? SBEZK pleit voor een ander beleid ten aanzien die objecten die van waarde zijn voor Haarlem. Een erfgoed hoeft niet perse de monumentenstatus te verkrijgen om toch bescherming te genieten. De gedachte die nu heerst is dat een sloopvergunning niet geweigerd kan worden als het gebouw of het object geen monument is. Dat is een misverstand.

SBEZK pleit voor een spoedige inventarisatie van alle objecten van waarde voor de stad Haarlem, of dat nu gebouwen zijn of onderdelen van gebouwen zoals bijvoorbeeld een gevelsteen, of een kunstobject zoals de kunstwand van Hans Wiesman bij het voormalig Arbo Unie gebouw. Om tijd, geld en energie te sparen, raadt SBEZK de gemeente Haarlem aan dit werk uit te besteden aan externe deskundigen. Het is belangrijk dat het ambtelijk apparaat in Haarlem niet overbelast raakt door het maken van deze inventarisatie aangezien het een aanzienlijk project betreft. Tegelijkertijd is spoed geboden, om te voorkomen dat de geschiedenis zich herhaalt..