Niet door het bos!

SBEZK zet zich in voor behoud van het eeuwenoude bos van de Geestgronden.  Dit bos bevindt zich op de grens van Bennebroek en Hillegom en maakt deel uit van de Ecologische Hoofd Structuur (EHS). Het is van hoge waarde als contrastlandschap. Het bos ligt zo’n 6 meter hoger dan het aangrenzende bollenlandschap. Het bos is een belangrijk wandelgebied voor veel burgers. De politici die achter de schermen aan de plannen voor de A4 snelweg werken, hebben daar geen boodschap aan. Het was zelfs niet de bedoeling om de burgers tijdig te informeren en naar hun mening te vragen. De operatie vond in het geheim plaats. SBEZK zet zich ook in voor behoud van de Vogelenzangse strandvlakten, zie www.gemeentebloemendaal.nl en zoek naar de recent goedgekeurde Structuurvisie.

In de bereikbaarheidsvisie Zuid-Kennemerland, bereikbaar door samenwerking staat dat gekozen is voor een vierbaans snelweg pal tegen de zuidkant van Bennebroek. Het tracé gaat dwars door de waardevolle strandvlakten, het bos en de Oosteinderpolder in Hillegom, stuk voor stuk belangrijke cultuurhistorische gebieden. De beleidsmakers hebben gezegd dat dit tracé het goedkoopst is en ze koppelen daar dan ook nog meteen een jachthaven met dure watervilla’s aan. Hoezo goedkoop? Voor wie? Voor wie wordt deze weg aangelegd? Niet voor de mensen die in dit gebied wonen, maar voor de lobby ‘Van Greenport tot Mainport’ en politici met  ambities ver over de gemeentegrenzen heen.