Provinciehuis Haarlem

De nieuw geplande aanbouw aan de achterzijde van het provinciehuis vinden wij een aanwinst voor de stad. U kunt een schets vinden op de site: www.haarlemsbouwplannen.nl Aan de straatkant heeft de architect echter een soort ‘puist’ ontworpen op de Bremer Zwiersvleugel als ingang naar de parkeergarage. Wij steunen St. Haarlems-bouwplannen in een alternatief ontwerp hiervoor. Deze stichting heeft een entree ontworpen in de vorm van een glazen golf, wat een herhaling is van het ontwerp van de nieuwbouw aan de achterzijde van de vleugel. Wij hopen dat de provincie dit alternatief ontwerp een serieuze kans geeft;.