Nieuwbouw de Hartekamp

Eén van de projecten die ons in 2011 zeer heeft bezig gehouden, is de nieuwbouw aan de noordkant van de voormalige buitenplaats de Hartekamp. Deze nieuwbouw is de tijdelijke huisvesting voor cliëntenvan de Hartekamp Groep, de zorginstelling die eigenaar is van de voormalige buitenplaats in Heemstede.

In 2007 kwam het bestemmingsplan ‘ Landgoederen en Groene Gebieden’  tot stand waarin tijdelijke bebouwing aan de noordkant van het hoofdgebouw werd toegestaan totdat nieuwe paviljoens op het middenterrein van de buitenplaats gereed zouden zijn voor bewoning. Op dit moment staan er op het middenterrein een groot aantal zeer verouderde paviljoens die aan vervanging toe zijn. De SBEZK had aanvankelijk geadviseerd aan de Hartekamp Groep om de paviljoens niet allemaal in één keer te vervangen, maar gefaseerd over te gaan tot nieuwbouw, zodat de noordkant vrij van bebouwing zou blijven. SBEZK wilde dat de buitenplaats niet nog meer zou worden aangetast dan nu al het geval is en bovendien maakte zij zich zorgen over de slingermuur op Huis te Manpad in verband met de heiwerkzaamheden die nodig waren om de nieuwbouw te kunnen realiseren. Uiteindelijk hebben SBEZK, Stichting Huis te Manpad en de bewoners tezamen met de Hartekamp Groep in september 2011 overeenstemming bereikt.

De overeenkomst is notarieel vastgelegd en houdt in dat de tijdelijke bebouwing binnen de afgesproken tijd zal worden verwijderd en dat de natuur wordt hersteld. Ook zijn maatregelen getroffen om te voorkomen dat de slingermuur schade zou oplopen als gevolg van het heien. Het blijft jammer dat overal op de buitenplaats de Hartekamp allerlei noodgebouwen zijn verrezen. Dit raakt niet alleen de noordkant. Ook op de zgn. zuidstrook zijn tijdelijke gebouwen gerealiseerd, die helaas niet tijdelijk blijken te zijn. Een zorginstelling moet kunnen zorgen voor haar cliënten, maar wij hebben erop aangedrongen om toch ook zorg te besteden aan het behoudvan de fantastischeen waardevolle buitenplaats. De Hartekamp is éénvan de mooiste historische buitenplaatsen die Zuid-Kennemerland rijk is! Tot tevredenheid van de SBEZK is het hoofdgebouw onlangs aan de buitenzijde volledig gerestaureerd en opnieuw geschilderd. Een stap in de goede richting. Nu strijden wij nog voor het herstelvan de zuidstrook naast het hoofdgebouw. De SBEZK moet er niet aan denken dat hier drie appartementencomplexen verrijzen, want dan is het voorgoed gedaan met de geschiedenis van de Hartekamp.