De Noordelijke Ontsluiting Greenport (ofwel NOG)

Bestuurders van de provincies NH en ZH hebben samen met diverse gemeenten in de Bollenstreek en Zuid-Kennemerland besloten een snelweg aan te leggen die de N206 verbindt met de A4. Deze weg is gepland vanaf de Zilk, langs de Waterleidingduinen, over de Vogelenzangse strandvlakte, door het bos van de Geestgronden, en vervolgens door de polders van Hillegom richting de Haarlemmermeer. De weg tast belangrijk cultuurhistorisch erfgoed aan. Zo is het bos onderdeel van de Ecologische Hoofdstructuur en zijn de Waterleidingduinen een Natuurmonument. Wij hebben samen met een verkeersdeskundige aan alternatief bedacht. Dit alternatief heet het pakket NOG Beter, ofwel de NOG maar dan beter. Het is beter omdat het minder schade aanricht, effectiever is en bovendien goedkoper. U kunt het pakket NOG Beter vinden op onze nieuwe website: www.nietdoorhetbos.nl Deze website hebben wij in mei 2011 gelanceerd. Sindsdien plaatsen wij bijna dagelijks nieuws hierop. U kunt zich via de homepage abonneren op de nieuwsbrief die u automatisch via de mail wordt toegezonden. Het pakket NOG Beter wordt goed ontvangen. Uiteraard blijven wij ons inzetten voor behoud van het bos van de Geestgronden en ander erfgoed dat nu bedreigd wordt door de NOG;