De Oude Kern in Bennebroek

In 2008 hebben wij  goede afspraken gemaakt met het college van Bennebroek over het behoud van het dorpse karakter en het cultureel erfgoed in de Oude Kern. Na de fusie met Bloemendaal in januari 2009, zijn deze afspraken helaas overboord gegooid. De gemeente Bloemendaal erkent de gemaakte afspraken niet. Er wordt op dit moment gewerkt aan een nieuw ontwerp-bestemmingsplan. Als de plannen doorgaan zoals ze nu op tafel liggen, wordt de Oude Kern helemaal volgebouwd met allerlei nieuwbouw en hoogbouw en blijft er van samenhang in de fraaie dorpskern weinig meer over. Wij proberen nog steeds in samenwerking met de Dorpsraad Bennebroek te voorkomen dat de Oude Kern verloren gaat.