Pinksterkerk

Aan de Camplaan 18 te Heemstede staat de Gereformeerde Pinksterkerk, in 1957 gebouwd onder architectuur van Nielsen en Spruit en Van der Kuilen (Archit./bouwk/construct).

De SBEZK heeft eerder op deze website geschreven dat de kerk een belangrijk monument is uit de wederopbouwperiode. In september 2007 heeft de SBEZK een aanvraag ingediend bij de gemeente Heemstede tot plaatsing van het kerkgebouw op de gemeentelijke monumentenlijst, zie voor meer achtergrondinformatie op deze website de aanvraag van de SBEZK, onder Verslagen, documenten.

Op 15 oktober werd bekend dat de Pinksterkerk in Heemstede zo waardevol is dat deze op de top 100 lijst van naoorlogse monumenten voorkomt (de Plasterk lijst) en als gevolg daarvan de rijksmonumentenstatus zal verkrijgen. Dat is een geweldige erkenning voor dit monumentale kerkgebouw en de SBEZK is daar heel trots op. Al eerder werd de kerk als rijksmonumentwaardig beschouwd.

De bouwstijl van de Pinksterkerk wordt op de site van de RACM omschreven als naoorlogs modernisme. De kerk valt op door de schitterende gevel aan de voorzijde, met grote glas-in-betonramen van de kunstenaar Berend Hendriks. De raampartijen in de voorgevel verbeelden de Pinkstergeschiedenis. Over deze glastechniek is het volgende op te merken: In de zesde en zevende eeuw was voor kerken in Europa een glastechniek ontwikkeld, waarbij glas in stukken werd gehakt. Deze stukken glas werden gevat in steen of in klei en daarmee was het de voorloper van het glas-in-lood.

Rond 1920 werd deze oude techniek geherintroduceerd in Frankrijk als glas-in-beton. Het glas-in-beton is in de jaren zestig en zeventig enorm populair geworden en werd in veel bouwwerken uit die periode toegepast.