Bestuur SBEZK

Mischa Bitter (Alkmaar, 1957)

Voorzitter

Mischa Bitter studeerde Nederlands recht en geschiedenis in Groningen. Sinds 1985 is hij als advocaat werkzaam in Haarlem en sedert oktober 2008 werkt hij bij het kantoor Willemse & Van Poorten. Mischa Bitter houdt zich oa bezig met auteursrecht, merkenrecht, modellenrecht en overige zaken op het terrein van intellectuele eigendom. Daarnaast richt hij zich op zaken op het gebied van onroerend goed, waarbij te denken valt aan zowel huur, koop- en verkoopkwesties als ook bouwzaken, waaronder problemen die verband houden met oa bouwvergunningen en ruimtelijke ordening. Zijn juridische kennis op het laatstgenoemde gebied, denk daarbij ook aan de wettelijke mogelijkheden van monumentenbescherming, zet hij graag in ter ondersteuning en begeleiding van de door SBEZK behandelde projecten. Mede gezien zijn historische achtergrond, voelt Mischa Bitter zich zeer aangesproken door de SBEZK en werkt hij graag mee aan het behoud en het levend houden van het cultureel erfgoed in Zuid-Kennemerland. SBEZK ziet in Mischa Bitter een waardig opvolger van zijn voorganger Ton Tekstra en is ervan overtuigd dat hij in staat is positief bij te dragen aan de verdere ontwikkeling en bloei van SBEZK. Mischa woont al in Haarlem zolang hij daar werkt, namelijk vanaf 1985.

Marielys Roos-Andriesse (1960, Hilversum)

Secretaris

Marielys Roos-Andriesse studeerde notarieel recht (1983) en vervolgens fiscaal recht (1986) aan de Universiteit te Leiden. Vanaf 1983 was zij werkzaam bij diverse adviesorganisaties, waaronder PricewaterhouseCoopers, accountants, financiële- en belastingadviseurs in Amsterdam, waar zij tot 1994 ook verantwoordelijk was voor het geven van cursussen vennootschapsbelasting aan beginnende fiscalisten. Zij heeft in diverse fiscale vakbladen gepubliceerd en haar specialisatie betrof de fiscale behandeling van stock-optieregelingen en de internationale fiscale aspecten van merk- en uitgaverechten. Ook sprak zij op seminars voor ondernemers die in tijden van verandering hun merk optimaal willen beschermen. Sinds 1994 is zij zelfstandig gevestigd (fiscaal) adviseur en werkzaam vanuit haar eigen kantoor te Bennebroek. Zij adviseert zowel bedrijven als particulieren. Afgezien van haar dagelijkse werkzaamheden gaat haar interesse uit naar de geschiedenis van de bouwkunst. Het spreekt voor zich dat ook bij Marielys Roos het karakterbehoud en de bescherming van de cultureel erfgoederen in de omgeving voorop staat. Daarom heeft zij in 2006 samen met Ton Tekstra (voormalig voorzitter) de SBEZK helpen oprichten. Als secretaris van de SBEZK heeft zij contacten gelegd met de landelijk werkzame organisaties Bond Heemschut en het Cuypersgenootschap. Marielys heeft bovendien banden gesmeed met regionale instellingen, zoals bijvoorbeeld de Vereniging Meerwijk Bennebroek. Ook is naar aanleiding van een gemeentelijke monumentaanvraag door de SBEZK voor een bollenschuur in Heemstede door haar overleg gezocht met de projectgroep Behoud en Herbestemming Bollenschuren. Via al deze contacten wordt steun gezocht van organisaties die zich inspannen voor het behoud van cultureel en natuurlijk erfgoed in Zuid-Kennemerland. Haar motto luidt dan ook: samen staan we sterk.

 

Cunera Vergeer  (1968, Mijdrecht)

Penningmeester

 Cunera Vergeer studeerde kunstgeschiedenis aan de Vrije Universiteit van Amsterdam en studeerde af op de Italiaanse invloeden op de Noord-Nederlandse schilderkunst. Vanaf 1996 was zij werkzaam als assistent-conservator op Kasteel-Museum Sypesteyn te Loosdrecht alwaar zij een publicatie schreef over de daar aanwezige schilderijen van de Noordelijke Nederlanden uit de 16de en 17de eeuw (o.a. Maarten van Heemskerk en Cornelis van Haarlem). Daarnaast gaf zij les aan de Vrije Academie te Amsterdam. Vanaf 1999 was zij verbonden aan het Hout- en Meubileringscollege te Amsterdam, een Mbo-opleiding voor meubelmakers. Zij gaf daar meubel-, architectuur-, design- en kunst-geschiedenis. Daarnaast werkte ze mee aan het opzetten van het jongerentijdschrift The Dummy Speaks. In haar vrije tijd organiseerde ze reizen naar oa Parijs en Rome. Sinds 2006 is ze hoofd Communicatie bij Vereniging Hendrick de Keyser. Ze heeft de afdeling opgezet en draagt zorg voor de communicatie naar de leden en de externe communicatie. De afdeling verzorgt alle publicaties voor de Vereniging (zoals het Jaarverslag), houdt de website bij en organiseert allerlei ledenactiviteiten. Sinds vorig jaar zit ze in de redactie-adviesraad van het blad monumenten. Cunera wil zich graag inzetten voor de monumenten in haar eigen woonomgeving en is daarom erg content dat zij haar expertise kan gaan inzetten voor de SBEZK. Haar bijdrage zal vooral liggen op het communicatieve vlak en zij zal haar aandacht richten op historisch onderzoek indien nodig.