voormalig postkantoor Binnenweg Heemstede

Voormalig Postkantoor Binnenweg Heemstede

Het voormalige Postkantoor op de Binnenweg is gebouwd in 1958-1959 onder architectuur van D Greiner. Het is een voorbeeld van wat de ‘wederopbouwarchitectuur’ genoemd wordt. De toekomst van dit gebouw is onzeker. Het voornemen bestaat het gebouw te verkopen en daarna te slopen zodat het plaats kan maken voor nieuwbouw. Daarbij gaan de gedachten uit naar een grote supermarkt al dan niet in combinatie met een ondergrondse parkeergarage en boven de supermarkt een appartementencomplex. Ook circuleren er plannen om de karakteristieke woningen aan weerszijden van het postkantoor te slopen, zodat een groter kavel vrijkomt voor de ontwikkeling van een grootschalig complex. Omwonenden zijn ongerust en de SBEZK deelt deze ongerustheid. Hoewel het college van burgemeester en wethouders onlangs nog een geruststellende brief stuurde aan belanghebbenden, is de kou nog zeker niet uit de lucht. Wethouder van ruimtelijke ordening, Pieter vd Stadt zou zelfs tegenover de raad verklaard hebben dat een nieuwe grote supermarkt een trekkersrol zou kunnen vervullen op de Binnenweg. De SBEZK zet zich in voor bescherming van het dorpse karakter van de Binnenweg en is tegen sloop van de woningen aan weerzijden van het Postkantoor. De SBEZK is van mening dat eerst grondig moet worden onderzocht of behoud van het Postkantoor niet mogelijk is door dit gebouw een herbestemming te geven. Voor sloop van het voormalig Postkantoor is het volgens de SBEZK nog veel te vroeg.