Watertoren in Zandvoort

De watertoren in Zandvoort wordt bedreigd. Op 8 mei 2007 is tijdens de raadsvergadering een amendement aangenomen op het bestemmingsplan Middenboulevard. Dit amendement brengt de toekomst van de watertoren uit 1952 in gevaar. Deze watertoren heeft de status van gemeentelijk monument en desondanks wordt sloop van de toren mogelijk als gevolg van het amendement. Het komt er op neer dat de toren in de weg staat. Nieuwbouw is makkelijker in te passen en geeft minder rompslomp. De SBEZK is tegenstander van sloop. Ook aansluitende hoogbouw rondom de toren wordt door de SBEZK afgewezen. De toren is gebouwd naar het ontwerp van J Zietsma en vervangt de oude watertoren die in 1943 werd vernietigd tijdens de Tweede Wereldoorlog. De huidige watertoren vormt het symbool van Zandvoort’s herrijzenis zoals op het bronzen plakkaat op de toren te lezen valt. De SBEZK zal zich stevig inzetten voor behoud en bescherming van de watertoren, een van de meest beeldbepalende gebouwen van Zandvoort en een belangrijk onderdeel van het cultureel en industrieel erfgoed in de regio.