Watertoren Zandvoort

Eind 2012 stond de watertoren weer te koop voor iets meer dan EUR 2 miljoen. Wij hebben de gemeente Zandvoort voorgesteld de watertoren plus bijgebouwen te kopen en er een passende bestemming aan te geven. Wij nemen deel aan het overleg over de toekomstige bestemming van de watertoren en hebben al diverse voorstellen gedaan. Het blijft erg lastig omdat de ruimte in de watertoren niet geschikt is voor allerlei functies.