Uitbreidingsplannen Wildhoef in Bloemendaal

Via ons meldpunt werd de Stichting attent gemaakt op plannen voor uitbreiding van het 18de-eeuwse landhuis Wildhoef in Bloemendaal. Dit fraaie buiten werd in 1784 in opdracht van de Haarlemse lakenkoopman Willem Philip Kops gebouwd en voorzien van bos en een tuinpaviljoen. Wildhoef is een gaaf bewaard voorbeeld van een buitenplaats. De huidige eigenaar wil het complex uitbreiden met twee vleugels voor het hoofdgebouw. Dit zou eeuwig zonde zijn omdat dit schade berokkent aan het hoofdhuis; niet letterlijk maar figuurlijk. Het huis staat al ruim 200 jaar (!) alleen, daar horen geen vleugels voor. Het ensemble van hoofdhuis, park en theekoepel is al die jaren nagenoeg ongeschonden bewaard gebleven. Het is ongelooflijk treurig te bedenken dat de monumentale uitstraling van het geheel straks in deze hoedanigheid verloren zou gaan en dat het hoofdhuis wordt ‘gevangen’  in de twee moderne niet passende vleugels. De landgoederen in Zuid-Kennemerland zijn van grote cultuurhistorische waarde en zijn stille getuigen van de geschiedenis van de buitenplaats. Wildhoef is een gaaf bewaard voorbeeld en dit moet zo blijven. 

  

Impressie van hoofdhuis met geplande vleugels