Elswout is beschermd gebied. Vanaf de schemering en in het donker is bos voor de dieren en laten we Elswout met rust. Want dieren hebben baat bij rust. Maar Staatsbosbeheer wil geld verdienen en haalt een groot nachtelijk evenement binnen: gedurende drie avonden in augustus wordt een bioscoopvoorstelling georganiseerd met live DJ, honderden bezoekers en horeca. Wat SBEZK betreft is dit code rood voor de droevige staat van natuurbescherming!

Geef het bos op Elswout terug aan de dieren! Tekent u ook de online petitie? Dat kan via deze knop:

Wij zijn u zeer erkentelijk voor uw steun!

Onlangs hebben wij ook een bezwaarschrift ingediend bij gemeente Bloemendaal, het bezwaarschrift leest u hier.

Nationaal park-Zuid-Kennemerland_SBEZK

Doneer aan SBEZK

Bij SBEZK maken we ons sterk voor beschermd erfgoed en natuur in Zuid-Kennemerland. Wij willen dit prachtige erfgoed en de natuur beschermen en behouden. Dit kan niet zonder uw hulp. Uw donatie draagt daaraan bij. Helpt u mee?

Wellicht ook interessant: