Privacybeleid en disclaimer

Deze website (www.SBEZK.nl) is onderdeel van Stichting Bescherming Erfgoed Zuid-Kennemerland. Wij respecteren de privacy van alle gebruikers van onze website. We zorgen ervoor dat de persoonlijke informatie die aan ons is doorgegeven vertrouwelijk wordt behandeld. Alle gegevens aan ons verstrekt, zijn niet voor derden toegankelijk. Persoonlijke gegevens worden zorgvuldig behandeld en beveiligd.

SBEZK verwerkt persoonsgegevens zoals uw naam, adres, woonplaats, e-mailadres en overige gegevens die noodzakelijk zijn om u op de hoogte te houden en/of uit te nodigen voor onze activiteiten. Ook voor de verwerking van uw (eenmalige) gift leggen wij uw gegevens vast. Wij verstrekken uw gegevens uitsluitend aan partijen die diensten voor onze Stichting uitvoeren. Alle aan ons toevertrouwde informatie wordt door ons en door onze leveranciers vertrouwelijk behandeld. Uw gegevens worden alleen gebruikt voor de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen.

Bent u donateur, dan kunt u zich altijd afmelden. Stuurt ons een mail: info@sbezk.nl ter attentie van de secretaris, M. Roos. Het kan ook schriftelijk gestuurd worden ter attentie van de secretaris M. Roos, SBEZK, Bennebroekerdreef 6, 2121 CN Bennebroek. Ook adreswijzigingen en andere wijzigingen kunt u hier doorgeven.

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast hebt u het recht om eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken. Een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering kunt u richten aan de secretaris via een e-mail verzoek of schriftelijk.

Op deze website gebruiken wij technische en functionele cookies. Cookies zijn kleine stukjes informatie die door uw browser worden opgeslagen op uw computer. Deze cookies dienen om het gebruik van de website voor u gemakkelijker te maken. U kunt de browser zo instellen dat u geen cookies ontvangt. In dat geval kan uw gebruik van onze website en diensten echter wel beperkt worden.

SBEZK zorgt voor een goede en passende technische en fysieke beveiliging van de aan ons toevertrouwde persoonsgegevens.

Disclaimer

Deze website van SBEZJ wordt met de grootst mogelijke zorg samengesteld en geactualiseerd. Desondanks kan niet worden gegarandeerd dat de informatie compleet, actueel en/of accuraat is. SBEZK aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor schade ontstaan door gebruik van de informatie die op deze site te vinden is.

SBEZK is niet aansprakelijk voor enige (directe en/of indirecte) schade aangebracht door computervirussen voortvloeiende uit de toegang tot, het gebruik van en het vertrouwen op (de informatie op) onze website noch op enige hieraan gelinkte website.

De uitsluiting van aansprakelijkheid strekt mede ten gunste van bestuurders en vrijwilligers.

Het auteursrecht op alle afbeeldingen en teksten op de website rust bij SBEZK. Wilt u foto’s, illustraties, logo’s of teksten, downloads en overige media gebruiken, neem dan contact op met de secretaris via info@sbezk.nl.

SBEZK behoudt zich het recht voor de op of via deze internetsite aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling periodiek na te gaan of de op of via deze internetsite aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, is gewijzigd.

©SBEZK, juli 2022