Project

Duinpolderweg

Een zeer omvangrijk project waar onze stichting zich actief mee bezig heeft gehouden is de Duinpolderweg. Dit betrof het voornemen van de provincie Noord-Holland en Zuid-Holland in samenwerking met gemeenten in de regio een snelweg aan te leggen vanaf De Zilk naar de A4 ten zuiden van Hoofddorp. Deze nieuwe weg zou een verbinding leggen vanaf de A4 bij Hoofddorp naar de N206 bij de Zilk. 

Duinpolderweg

Het stuk vanaf de Ringvaart richting de Zilk (N206) zou dwars door belangrijk natuurgebied lopen waaronder: de eeuwenoude veenpolders langs Bennebroek, het bos van de Geestgronden (grenzend aan Park Vogelenzang en de Leidsevaart), de Vogelenzangse strandvlakte, langs de rand van de AWD (Waterleidingduinen Natura, 2000 gebied). Het bos van de Geestgronden is het laatste zuidelijk gelegen stuifduin voordat de Bollenstreek begint en maakt deel uit van de EHS. Het was aanvankelijk de bedoeling dat de snelweg dwars door het bos zou lopen over een historische begraafplaats die toebehoorde aan personeel en patiënten van de kliniek Vogelenzang. 

In de periode 2011 tot en met februari 2020 heeft onze stichting zich actief ingezet het bos van de Geestgronden te behoeden voor de aanleg van de Duinpolderweg en daartoe intensief samengewerkt met tal van belangenorganisaties en andere betrokkenen teneinde te voorkomen dat de snelweg dwars door het bos zou worden aangelegd en door de natuurgebieden die hierboven staan genoemd. Deze participanten met wie wij samenwerkten, waren tezamen verenigd in een adviesgroep die door de provincie NH was samengesteld teneinde belangenbehartigers en directbetrokkenen een stem te geven in het project. 

Duinpolderweg okt 2017

Zeer recent heeft de provincie NH besloten het project Duinpolderweg te staken. Wij beschouwen dit als een eclatant succes van onze inspanningen de afgelopen 9 jaar en zijn trots op het door ons bereikte resultaat. Daarbij moet gezegd worden dat wij niet zuiver en alleen hebben geageerd tegen de Duinpolderweg, maar samen met diverse deskundigen op het gebied van natuurbehoud ook alternatieve voorstellen hebben besproken met vertegenwoordigers van de beide provincies. We hebben onze stem en inbreng op alle mogelijke wijzen laten horen waaronder ook het geregeld inspreken bij diverse gemeenteraden in de hele regio en het inspreken in de provinciale staten van Noord-Holland en Zuid-Holland.