Project

Park Vogelenzang

Het beroepschrift dat wij indienden in januari 2020 tegen het vastgestelde bestemmingsplan Park Vogelenzang in Bennebroek was gericht op behoud en bescherming van een cultuurhistorisch waardevolle omgeving, een park dat onlosmakelijk zowel qua inrichting als qua geschiedenis verbonden is met Bennebroek. Het bos van de Geestgronden dat eigendom is van de beheerder/eigenaar GGZ inGeest heeft onze diepe en warme belangstelling. Het is juist voor het behoud van dit bos geweest dat wij ons 9 jaar lang belangeloos hebben ingezet met een uitstekend resultaat. Duizenden belangstellenden hebben ons gesteund en volgden onze stichting in onze activiteiten. De betrokkenheid bij de cultuurhistorie in de regio van onze Stichting is groot