Elswout

Elswout

Project Elswout Stichting Bescherming Erfgoed Zuid-Kennemerland (SBEZK) maakt bezwaar tegen het besluit van de burgemeester van Bloemendaal dd. 7 juli jl. waarbij aan Bora Bora een vergunning is verstrekt voor het houden van een filmevenement gedurende drie dagen (11,...
Duinpolderweg

Duinpolderweg

Project Duinpolderweg Een zeer omvangrijk project waar onze stichting zich actief mee bezig heeft gehouden is de Duinpolderweg. Dit betrof het voornemen van de provincie Noord-Holland en Zuid-Holland in samenwerking met gemeenten in de regio een snelweg aan te leggen...
Park Vogelenzang

Park Vogelenzang

Project Park Vogelenzang Het beroepschrift dat wij indienden in januari 2020 tegen het vastgestelde bestemmingsplan Park Vogelenzang in Bennebroek was gericht op behoud en bescherming van een cultuurhistorisch waardevolle omgeving, een park dat onlosmakelijk zowel qua...
Bescherming bleekvelden Park Brederode

Bescherming bleekvelden Park Brederode

Project Bescherming bleekvelden Park Brederode Bescherming van de bleekvelden op Park Brederode (voormalig terrein Meer en Berg). Park Brederode kent twee/drie unieke bleekvelden. De bleekvelden zijn cultureel (industrieel) erfgoed en zijn een van de weinig...
Behoud Bennebroekbos

Behoud Bennebroekbos

Project Behoud Bennebroekbos Ook hebben wij ons intensief bezig gehouden met het behoud van het Bennebroekbos in Bennebroek gelegen op de grens van Bennebroek/Heemstede. Als voorzitter van onze stichting heb ik uitvoerig contact gehad met Landschap Noord-Holland....