Diverse problemen Hartekamp

Diverse problemen Hartekamp

Diverse problemen bij De Hartekamp Op de voormalige buitenplaats De Hartekamp dienden zich in de loop van 2016 nieuwe problemen aan waar onze Stichting zich mee bezig heeft gehouden: a) kap van bomen zonder vergunning b) het niet verwijderen van tijdelijke bebouwing...

Behoud van bomen

Project Behoud bomen SBEZK zet zich in voor behoud van vitale waardevolle bomen met een monumentale uitstraling in de regio Zuid-Kennemerland. Dit doel bereiken wij door een inventarisatie van bomen die bedreigd worden waarbij wij deskundigen betrekken en een beroep...
Behoud bomen in de Amsterdamse Waterleiding Duinen

Behoud bomen in de Amsterdamse Waterleiding Duinen

Project Behoud bomen in Amsterdamse Waterleiding Duinen Wij hebben werk gemaakt van het behoud van bomen in de AWD waar al enkele jaren sprake is van grootschalige kap in het kader van PAS. In dit project werkten wij samen met o.a. Vogelwerkgroep Zuid-Kennemerland en...