Elswout

Elswout

Project Elswout Stichting Bescherming Erfgoed Zuid-Kennemerland (SBEZK) maakt bezwaar tegen het besluit van de burgemeester van Bloemendaal dd. 7 juli jl. waarbij aan Bora Bora een vergunning is verstrekt voor het houden van een filmevenement gedurende drie dagen (11,...