De successen

van SBEZK

Onze successen

Wij noemen enkele successen. De lijst is niet compleet, maar we hopen dat u op deze wijze een indruk krijgt van het werk dat wij doen en het resultaat. Hoewel lang niet alles goed of positief afloopt, zijn we toch zeer ingenomen met het resultaat van die projecten die wél goed zijn geëindigd.

9

Duinpolderweg

SBEZK heeft zich samen met tal van andere organisaties en betrokken personen ingezet voor het tegenhouden van de Duinpolderweg, die aanvankelijk bekend stond onder de naam NOG (Noordelijke Ontsluiting Greenport). Deze semi-snelweg zou dwars door het bos van de Geestgronden gaan, langs het aardkundig monument De Vogelenzangse Strandvlakte, en om de Tiltenberg heen naar de N206. Wij zijn er bijzonder trots op dat dit project is beëindigd en dat de streek verlost is van een bovenregionale snelweg. Eerder hadden wij hiervoor de website Nietdoorhetbos opgezet met ruim 5000 handtekeningen tegen deze onnodige weg.

9

Borski festival

Geen Borski festival op de historische buitenplaats Elswout. Met vrijwilligers en andere organisaties hebben wij de benen uit ons lijf gelopen (letterlijk door het verspreiden van flyers) om te voorkomen dat het Borski festival zou doorgaan. Tienduizenden bezoekers op zo’n kwetsbaar terrein is een krankzinnig plan. Elswout is Natura 2000 gebied, rijksmonument en maakt deel uit van het Nationaal Park Zuid-Kennemerland. Gelukkig is het evenement van de baan.

9

Herstel toegangspoort Meer en Berg

Herstel van de toegangspoort bij het voormalige Meer en Berg in Bloemendaal-Noord. Wij danken de Vereniging Behoud Meer en Berg en alle betrokken personen voor hun niet aflatende inzet om de geschiedenis levend te houden en te zorgen dat het terrein niet is volgebouwd zoals aanvankelijk wel de bedoeling was van de gemeente Bloemendaal.

9

Behoud schoorsteen Meer en Berg

Behoud van de schoorsteen op Meer en Berg, thans Park Brederode. Wij zijn er trots op dat de schoorsteen mede dankzij onze strijd voor behoud, nog altijd fier overeind staat. Een landmark en bovendien een schoorsteen met een hoge monumentale waarde. Eerder voerde SBEZK een bestuursrechtelijke procedure voor behoud van de schoorsteen bij de Raad van State. Helaas verloren wij deze procedure omdat de RCE meende dat de schoorsteen wel mocht worden afgebroken. Gelukkig is het tij gekeerd en kan iedereen de schoorsteen nog in volle glorie bewonderen.

9

Behoud schilderingen Wiesman

Behoud schilderingen van Wiesman in de voormalige St Petrus LTS in Haarlem. Dankzij de enorme inzet van Hanneke Wiesman zijn wij erin geslaagd diverse schilderingen in deze LTS te bewaren. Op die plek is nieuwbouw gerealiseerd maar op tijd lukte het een aantal kunstwerken van Hans Wiesman te bewaren.

De kunstwand van Wiesman bij het voormalige Arbo Unie gebouw in Haarlem is ook bewaard gebleven dankzij Hanneke Wiesman en ook daar heeft SBEZK een steentje aan bijgedragen. Zie de muur o.a. op: https://jamjanssen.wordpress.com/tag/hans-wiesman/

9

Pinksterkerk in Heemstede

Rijksmonumentenstatus voor de Pinksterkerk in Heemstede. Een erkenning voor de glas in beton wand in dit gebouw. Werkelijk een schitterend kunstwerk. SBEZK diende een verzoek in voor de monumentenstatus.

9

Hartekamp

De Hartekamp werd bedreigd door containers, laadbakken en tijdelijke bouwwerken. Door ons werk zijn deze tijdelijke bouwsels opgeruimd. Dit komt de kwaliteit van de omgeving ten goede. De Hartekamp is geen plek waar van alles gebouwd mag worden omdat het een zorginstelling betreft. Een goede ruimtelijke ordening staat voor ons voorop.

9

Hartekamp

Geen appartementengebouwen naast het hoofdgebouw Hartekamp in Heemstede. Door jarenlange procedures hebben wij met omwonenden weten te voorkomen dat pal naast het hoofdgebouw grote appartementengebouwen zijn neergezet. Ook de gemeente Bennebroek, destijds nog zelfstandig, heeft ons daarbij geholpen en gesteund.