Uw gift is aftrekbaar!

Wordt donateur

Waarom heeft SBEZK donaties nodig?

Bij SBEZK maken we ons sterk voor beschermd erfgoed en natuur in Zuid-Kennemerland. Wij willen dit prachtige erfgoed en de natuur beschermen en behouden. Dit kan niet zonder uw hulp. Uw donatie draagt daaraan bij. Helpt u mee?

Soorten donaties

Bescherming van erfgoed en natuur is een zaak van lange adem. Daarom zijn wij u dankbaar als wij voor langere tijd op uw steun mogen rekenen. Een periodieke gift biedt u bovendien belastingvoordeel.

Donaties zijn mogelijk voor elk bedrag, eenmalig of ieder jaar opnieuw. Dat is geheel aan u. Hieronder geven wij een indicatie waarbij wij zijn uitgegaan van een jaarlijkse donatie. U bent uiteraard tot niets verplicht.

(B) individuele donatie                                                € 25
(C) gezinsdonatie                                                         € 50
(D) rechtspersonen                                                     € 75
(E) bedrijven van enige omvang                               € 500
(F) via een ANBI formulier aftrekbaar                     € 250*
(G) een ander bedrag (door u in te vullen)             € ….

Incidenteel of eenmalig een grote gift

U geeft incidenteel of eenmalig een grote gift aan SBEZK? Geef via het formulier op deze pagina of maak uw gift over op NL17 ABNA 0977 5560 69 t.n.v. Stichting Bescherming Erfgoed Zuid-Kennemerland te Bennebroek. Bent u nog geen bekende van ons? Mail of bel ons dan zodat wij u kunnen bedanken voor uw gift. Vanwege de privacywetgeving krijgen wij namelijk geen adresgegevens meer door van de bank. Wij kunnen dan ook geen contact met u opnemen als u voor het eerst een gift doet.

Periodieke gift

Schenkt u ons minimaal vijf jaar lang een vast bedrag? Dan noemen we dit een periodieke gift. Een periodieke gift kunt u volledig aftrekken bij uw aangifte van inkomstenbelasting. Uw periodieke gift biedt u een mooi belastingvoordeel en ons de mogelijkheid om ons in te zetten voor langlopend beheer van natuur.

  • Vrijheid in keuze: uiteraard staat het u vrij elk ander bedrag over te maken. Elke donatie is van harte welkom. zie hiervoor mogelijkheid (G)

Heeft u nog vragen neem dan contact op met de secretaris, M Roos. Tel 023-5290450 of e-mail info@sbezk.nl

Wacht u met betalen tot u onze bevestiging heeft ontvangen.

Wilt u liever anoniem doneren dan kunt u het bedrag overmaken naar: 
NL17 ABNA 0977 5560 69. 

Wilt u een donatie doen? Vult u dan onderstaand formulier in en wij nemen spoedig contact met u op.

Door u gewenste donatie

10 + 1 =

Nieuws en informatie: op de website van de SBEZK staat het laatste nieuws. Daarin kunt u lezen wat de Stichting heeft ondernomen en de ontwikkelingen op het gebied van behoud en bescherming van ons erfgoed in de regio Zuid-Kennemerland. Ook heeft deze website een meldpunt. Indien u bijvoorbeeld in uw omgeving waarneemt dat een historisch gebouw met sloop wordt bedreigd, kunt u dat aangeven via het meldpunt, zodat wij weten wat er aan de hand is. Uiteindelijk bent u voor ons ‘de ogen en oren’ van de Stichting Bescherming Erfgoed Zuid-Kennemerland

$

Statutaire naam

Stichting Bescherming Erfgoed Zuid-Kennemerland

Postadres

Bennebroekerdreef 6
2121 CN Bennebroek

Telefoonnummer

023-5290450
06-29104329

Rekeningnummer

NL17 ABNA 0977 5560 69

Z

KvK nummer

34250592

Z

RSIN nummer

815983682