Over SBEZK

Wat kunnen wij doen

Over SBEZK

Wie kent ze niet, die prachtige historische gebouwen in onze regio? Deze gebouwen geven onze woonomgeving karakter en een eigen identiteit. Elk gebouw heeft een specifieke bouwstijl en een heel eigen geschiedenis. Wat heeft zich achter die muren afgespeeld? Wie hebben daar gewoond of gewerkt en wanneer?

De geschiedenis is waardevol voor onze samenleving. Het is een verbindend element en onmisbaar in deze tijd van hectiek. Iedereen wil graag wonen in een omgeving die sfeer uitstraalt en waarin we ons thuis kunnen voelen, verbonden met ons verleden. Heel anders dan vroeger wordt in het huidige tijdsbestek nog amper gebouwd “voor de eeuwigheid”.

Ons landschap wordt nog veel te vaak opgeofferd aan karakterloze nieuwbouwdorpen, met identieke woningen en weinig openbaar groen. De verstedelijking van het platteland is onstuitbaar. In de nieuwe wijken heeft de geschiedenis van de omgeving geen plek gekregen en leven mensen in anonimiteit. De huizen staan zo dicht op elkaar dat het nauwelijks leefbaar te noemen is. Na ongeveer dertig jaar zijn deze woningen afgeschreven en rijp voor de sloop. Nederland verrommelt is de veel gehoorde klacht. Maar, wie heeft dat besteld en voor wie zijn deze wijken bestemd? Niet voor u, want u hebt in Zuid-Kennemerland het geluk te wonen in een historische leefomgeving.

Juist met het oog op behoud van karakter, bescherming van ons verleden en onze cultuur is het belangrijk dat waardevolle historische bouwwerken niet te gemakkelijk worden afgeschreven. Met het doel de aandacht te richten op alle waardevolle erfgoederen in onze regio, is in juni 2006 de SBEZK opgericht.

Wat kan de SBEZK doen?

Die bescherming kan op verschillende manieren gestalte krijgen:

9

door bouwplannen kritisch te volgen en waar gevaar dreigt voor ons cultureel erfgoed de publieke belangstelling te wekken, bijvoorbeeld via de media

9

door overleg met het lokale bestuur en de politiek wat bijvoorbeeld ook kan inhouden dat andere alternatieven worden besproken en door de mogelijkheden voor herbestemming aan te dragen

9

door het indienen van een monumentenaanvraag

9

door het bedreigde erfgoed onder de aandacht te brengen van landelijke organisaties die zich inzetten voor behoud van cultuurmonumenten

9

door samen te werken met andere culturele organisaties

9

door zienswijzen in te dienen op ontwerp bestemmingsplannen en bouwplannen

9

door bezwaar te maken tegen bouwplannen

9

en door hoorzittingen bij te wonen van welstands- en monumentencommissies

Omschrijf hier uw vraag en wij nemen spoedig contact met u op.

14 + 11 =

SBEZK_contact (2)

Een voorbeeld

Kent u bijvoorbeeld het landgoed de Hartekamp in Heemstede op de grens met Bennebroek?

Dit landgoed heeft nog niet zo lang geleden terecht de rijksmonumentenstatus verworven. Niettemin is in het ontwerp bestemmingsplan Landgoederen en Groene Gebieden bepaald dat op de zuidstrook van het landgoed een nieuwe woonwijk gebouwd mag worden. Door deze nieuwe bestemming wordt het landgoed de Hartekamp, een rijksmonument van nationaal belang, ernstig bedreigd. Als in de toekomst op beschermde landgoederen gebouwd mag worden zonder dat zoiets met voldoende respect voor de beschermde omgeving gebeurt, is een grens overschreden. Dit is slechts één van de vele voorbeelden waarbij de SBEZK zich graag inzet voor behoud en bescherming van het erfgoed in samenwerking met andere organisaties en betrokkenen.

Op deze website kunt u lezen over wat de SBEZK bezighoudt en welke acties zijn ondernomen om aandacht te vragen voor ons erfgoed. U kunt in het streven naar karakterbehoud van ons cultureel erfgoed een belangrijke bijdrage leveren. Als u in uw omgeving opmerkt dat een monumentaal gebouw wordt bedreigd, laat u ons dat dan weten via het meldpunt op deze website. Daarbij gaat het niet alleen om de monumenten van steen, maar ook om natuurlijke erfgoederen, als bijvoorbeeld een eeuwenoude eik die dreigt te worden omgekapt. Als u wilt kunt u ook donateur worden. U kunt zich via deze site opgeven. Met uw donatie zijn wij in staat om ons in te zetten voor behoud en aandacht te vragen voor de problemen die u hebt geconstateerd en daarop actie te ondernemen. Het spreekt voor zich dat de SBEZK u zeer erkentelijk is voor uw ondersteuning.