SBEZK, de stichting die Erfgoed een stem geeft

Onderzoek naar cultuurhistorie
||
Bescherming van de natuur

Nieuws

Volg het laatste nieuws rondom publicaties en activiteiten van SBEZK

Nieuws

Blijf op de hoogte rondom alles wat er speelt bij Stichting Bescherming Erfgoed Zuid-Kennemerland.

Lees meer

ANBI

De Stichting Bescherming Erfgoed Zuid-Kennemerland is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

ANBI

Dat betekent dat we voldoen aan de eisen die de Belastingdienst stelt aan goede doelen.

Lees meer

Erfgoed in gevaar?

Bent u van mening dat er erfgoed in gevaar in in Zuid-Kennemerland?

Doe een melding

Dan ontvangen wij graag van u meer informatie zodat we hiermee aan de slag kunnen gaan.

Melding doen
Hartekamp_SBEZK_2

Stichting Bescherming Erfgoed Zuid-Kennemerland

Stichting Bescherming Erfgoed Zuid-Kennemerland houdt zich bezig met de bescherming van het cultureel en natuurlijk erfgoed in de regio Zuid-Kennemerland, kortweg aangeduid als SBEZK. Als een monument of een beeldbepalend object wordt bedreigd of als cultuur- en natuurhistorie dreigt te worden vernietigd, dan doen wij samen met andere instanties en deskundigen onderzoek en trachten via publicaties en inspraak erger te voorkomen. Ook hebben wij overleg met politieke partijen.

Over SBEZK

Wij trachten altijd via de weg van overleg, inspraak en publicaties te komen tot een ander, beter resultaat om dat wat bescherming verdient, voor toekomstige generaties te behouden. In verband met onze doelstelling zijn wij ook altijd bezig anderen bij onze activiteiten te betrekken. Ons motto is: wij moeten dit samen doen.

Laatste nieuws

Regelmatig publiceren wij nieuws- en/of persberichten omtrent de projecten waar SBEZK zich om ontfermt. 

Projecten

Bekijk hier het overzicht van alle lopende projecten sinds de start van de oprichting van Stichting Bescherming Erfgoed Zuid-Kennemerland.

Donateur worden

Draagt u het erfgoed in Zuid-Kennemerland een warm hart toe? Dan kunt u donateur worden van het SBEZK. 

Links

Wij werken met diverse organisaties samen om onderzoek te doen naar de meldingen. Op deze pagina treft u een overzicht van alle betrokken organisaties.

Erfgoed in gevaar?

R

Doe een melding

Via de meldknop op deze website kunt u aan ons bekend maken dat erfgoed wordt bedreigd.

R

Wij gaan uw melding grondig onderzoeken

Zodra wij uw melding hebben ontvangen gaan we op onderzoek uit. Wij nemen contact op met deskundigen of specialisten.

R

We treden in overleg met deskundigen en organisaties

Wij zoeken steun bij andere erfgoed- en natuurinstellingen. Zie hiervoor de links onderaan de homepagina. Onder het motto: samen bereiken we meer.

Overzicht organisaties

R

En maken een plan van aanpak

Per project zal de aanpak verschillen. We benaderen niet alleen instellingen die net als SBEZK strijden voor behoud van het erfgoed, maar we geven ook opdracht tot het opstellen van deskundigenrapporten. Wij benaderen de media, politici en bestuurders en spreken met ambtenaren. Soms verspreiden we flyers en/of maken we een petitie om het draagvlak te peilen. Indien nodig (of beter gezegd onvermijdelijk) starten we een gerechtelijke procedures.

Hartekamp media_SBEZK

Het laatste nieuws

Petitie: geen movies at Elswout

Petitie: geen movies at Elswout

Elswout is beschermd gebied. Vanaf de schemering en in het donker is bos voor de dieren en laten we Elswout met rust. Want dieren hebben baat bij...

Lees meer

SBEZK

Al zestien jaar zet SBEZK zich actief en strijdbaar in voor behoud en bescherming van het cultureel historisch en natuurlijk erfgoed in de regio Zuid-Kennemerland. Wij hopen ons goede werk met uw steun te kunnen voortzetten.  Zoals de dichter kunstenaar Lucebert schreef: ‘alles van waarde is weerloos’. Daarom kunnen wij onze strijd nooit opgeven

0

Projecten

0

Bestuursleden

0

Onze successen

0

Organisaties waar we mee samenwerken

SBEZK_contact

Meer weten?

Wie kent ze niet, die prachtige historische gebouwen in onze regio? Deze gebouwen geven onze woonomgeving karakter en een eigen identiteit. Elk gebouw heeft een specifieke bouwstijl en een heel eigen geschiedenis. Wat heeft zich achter die muren afgespeeld? Wie hebben daar gewoond of gewerkt en wanneer?

Juist met het oog op behoud van karakter, bescherming van ons verleden en onze cultuur is het belangrijk dat waardevolle historische bouwwerken niet te gemakkelijk worden afgeschreven. Met het doel de aandacht te richten op alle waardevolle erfgoederen in onze regio, is in juni 2006 de SBEZK opgericht.