Project

Behoud bomen in Amsterdamse Waterleiding Duinen

bomenkap AWD

Wij hebben werk gemaakt van het behoud van bomen in de AWD waar al enkele jaren sprake is van grootschalige kap in het kader van PAS. In dit project werkten wij samen met o.a. Vogelwerkgroep Zuid-Kennemerland en ook hadden wij overleg met Stichting Natuurbelang.

Bericht H.J. Koning:

We hadden natuurlijk ook foto’s gemaakt van de ‘gesnoeide stobben’ (zie headerfoto). In onze ogen gaat zijn dit moeilijk stobben te noemen en zitten er zelfs bomen tussen met doorsnedes van bijna 30 cm. Op de foto die ik vorige week stuurde waren ook duidelijk de zagen te zien waarmee de vrijwilligers werken. Voor het afknippen van twijgjes van stobben is zulk materiaal ook helemaal niet nodig.

De gedragscode laat inderdaad ruimte over om de Amerikaanse vogelkers tijdens het broedseizoen te verwijderen. Het gaat daarbij om het handmatig (zonder gereedschap dus) uittrekken van zaailingen. Het omzagen en snoeien van bomen valt daar dus niet onder.  Daarnaast werd er ook vlak onder een boom met een broedende havik gezaagd en we hopen dat deze zijn nest daardoor niet verlaten heeft zoals eerder bij andere nesten al gebeurd is. Bij navraag bij de vrijwilligers en waarbij ook hun werkgebied op de kaart bekeken is, bleek dat er helemaal geen nesten bij deze mensen bekend waren. Nesten van roofvogels en ook die van kraaien en uilenkasten vallen allemaal onder de ‘bijzondere nestbomen’ die ook in de gedragscode staan genoemd. Om verstoring te voorkomen hoort men daarom in de periode 15maart-15julie een afstand van 50meter te bewaren tot deze bomen tijdens het uitvoeren van werkzaamheden. Aangezien waternet geen inventarisaties vooraf gemaakt heeft van deze percelen waarop meerdere roofvogels en kraaien broedden, en geen toezicht houdt tijdens de werkzaamheden, houden de vrijwilligers geen rekening met deze nesten waardoor de kans op verstoring groot is. Het zou mooi zijn als waternet de verstoring eens tot een minimum probeert te beperken in plaats van de grenzen van de wet telkens op te zoeken. Het is natuurlijk totaal onnodig werkzaamheden op dit moment uit te voeren. Na het broedseizoen zou men deze enkele bomen prima door vrijwilligers kunnen laten verwijderen zonder ook maar iets te verstoren. De bomen zijn in de na(zomer) ook nog beter herkenbaar door hun (geel wordende) bladeren en dan voorkomen ze meteen ook dat er verkeerde soorten omgezaagd worden zoals waar de ophef van de herfst over ging rond de watertoren.