Project

Behoud en bescherming St. Petrus LTS Schilderwerk

Behoud en bescherming van St Petrus LTS-schilderwerk. Het betreft schilderingen op de binnen- en buitenmuren van de voormalige LTS. Via een oproep zijn wij betrokken geraakt bij de bescherming van diverse van de kunstwerken van de heer Wiesman. In maart 2019 hebben wij hierover opnieuw overleg gevoerd met de beheerder van de nalatenschap van de kunstenaar naar aanleiding van een oproep van bezorgde inwoners van Haarlem. Het betreft toegepaste kunst uit voornamelijk de jaren vijftig en zestig van de vorige eeuw. Samen met mevrouw Veenhof-Wiesman hebben wij ons sterk gemaakt voor behoud van belangrijke schilderingen in de LTS.

LTS Schilderwerk3
LTS_schilderwerk1