Project

Behoud bomen

SBEZK zet zich in voor behoud van vitale waardevolle bomen met een monumentale uitstraling in de regio Zuid-Kennemerland. Dit doel bereiken wij door een inventarisatie van bomen die bedreigd worden waarbij wij deskundigen betrekken en een beroep doen op instellingen die zich samen met onze stichting inzetten voor behoud van natuur. Vanuit cultuurhistorisch perspectief bezien is het behoud van bomen die tientallen jaren deel uitmaken van ons landschap zeer belangrijk. Wij verwijzen naar ons bezwaarschrift tegen kap van indrukwekkende bomen te Boekenroodeweg 41, Aerdenhout en ons overleg met de provincie.

Op de foto ziet u het laantje met de bomen op het terrein van het voormalig marinehospitaal in Overveen. SBEZK heeft voordat het terrein werd ontwikkeld tot Vijverpark zoals wij dat nu kennen, gepleit voor behoud van dit historische laantje door de historische structuur van het gebied intact te laten. Dat betekende voor ons het in standhouden van het laantje en de bomen. Helaas is het gebied nu volledig versteend en is alle natuur daar verdwenen. Projectontwikkeling gaat in Bloemendaal niet altijd gepaard met oog voor de natuur noch met historisch bewustzijn. SBEZK verloor diverse bestuursrechtelijke procedures. Helaas waren die procedures het gevolg van het feit dat de wethouders van Bloemendaal niet bereid waren tot overleg met onze stichting.