Project

Behoud Nederlands Hervormde kerk

Bescherming van de Nederlands Hervormde Kerk aan de Binnenweg te Bennebroek in verband met het voornemen van de gemeente Bloemendaal om de brandweerkazerne te verplaatsen naar het naastgelegen parkeerterrein was ook een project van onze stichting. Wij hebben overlegd met de provincie en omwonenden teneinde te onderzoeken of het mogelijk was de nieuwbouw van de kazerne te organiseren op de huidige locatie in plaats van verhuizing van de kazerne naar deze cultureel waardevolle plek. De Ned. Hervormde Kerk is een beeldbepalend rijksmonument in Bennebroek. Mede naar aanleiding van onze inzet vindt de nieuwbouw inderdaad plaats op de huidige locatie.