Project

Bollenschuren Kadijk en Mandpadslaan Heemstede

Bollenschuren Kadijk en Manpadslaan: onze stichting heeft zich in 2016 ingezet voor behoud van dit ‘bollenerfgoed’. Deze objecten bevinden zich in de gemeente Heemstede. Wij hebben overlegd met de gemeente en met diverse andere organisaties, o.a. een instelling die zich inzet voor behoud van dit erfgoed in de Bollenstreek. Eerder hadden wij de monumentenstatus aangevraagd en verkregen voor de kleine bollenschuur aan de Manpadslaan.

Bollenschuur_Manpadslaan1
Bollenschuur_Manpadslaan2

Wij hebben bij de gemeente Heemstede gepleit voor behoud van de schuur maar ook voor een ontwikkelplan voor het gebied rondom de bollenschuur zodanig dat de oude structuur bewaard blijft. Dus geen woningbouw direct om of bij deze kleine schuur maar een openbaar gebied met een parkje rondom waarin bloembollen bloeien. De structuur van vaarten en zandgrond en bollenteelt moet nog te zien zijn. Alles is straks uit deze streek verdwenen dat doet herinneren aan de bollenteelt.