Project

Slotgracht Ruïne van Brederode

In de gemeenten Velsen en Bloemendaal hebben wij onze zorgen geuit over het droogvallen van de slotgracht rond de ruïne van Brederode (2016). Wij hebben onderzoek gedaan. Onze conclusie was dat de oorzaak lag in de beschadigde grondlagenstructuur welke schade was ontstaan ten tijde van de aanleg van Park Brederode (voormalig terrein Meer en Berg in Bloemendaal Noord).