Het bos van de Geestgronden in Bennebroek wordt bedreigd. Een projectontwikkelaar wil op het terrein dat vroeger eigendom was van GGZ inGeest woningen bouwen. Het plan staat bekend onder de naam Park Vogelenzang wat enigszins verwarrend is omdat het gebied niet in Vogelenzang ligt maar in Bennebroek. Lang geleden was de naam Lokhorsterduin. Het is het laatste stukje bos tussen Bennebroek en Hillegom en staat bekend als het laatste en meest zuidelijk gelegen stuifduin. Het maakt deel uit van de EHS, ofwel de Ecologische Hoofdstructuur.

Duintalud bos Park Vogelenzang 2

Meer over de geschiedenis van dit schitterende gebied vindt u in het lezenswaardige artikel:

Bedreiging:

De ontwikkelaar gaat veel meer woningen bouwen dan is toegestaan. Het worden 354 woningen i.p.v. de afgesproken 250 in het bestemmingsplan. Hiertegen voerde SBEZK een procedure die eindigde bij de Raad van State in mei 2021 met verlies voor SBEZK.

SBEZK heeft vernomen dat de ontwikkelaar ook woningen gaat bouwen in het talud van het 5000-jaar oude duingebied langs de #Leidsevaart in Bennebroek. Dit oude cultuurhistorische en voor de natuur zo belangrijke gebied mag niet wijken voor de wens van #projectontwikkelaars om winst te maximaliseren. De woningen mogen als het aan SBEZK ligt beslist niet in de duinenrij worden gebouwd. Het gebied moet worden beschermd. De gemeente #Bloemendaal doet onvoldoende om natuur te beschermen en geeft toe aan de wensen van projectontwikkelaars. SBEZK zal zich hiertegen met hand en tand verzetten!

Zie ook:

SBEZK zou overigens graag zien dat de oude naam Lokhorsterduin weer wordt gebruikt in plaats van Park Vogelenzang.

Wellicht ook interessant: