Park Vogelenzang

Park Vogelenzang

Project Park Vogelenzang Het beroepschrift dat wij indienden in januari 2020 tegen het vastgestelde bestemmingsplan Park Vogelenzang in Bennebroek was gericht op behoud en bescherming van een cultuurhistorisch waardevolle omgeving, een park dat onlosmakelijk zowel qua...
Bollenschuren Kadijk en Manpadslaan

Bollenschuren Kadijk en Manpadslaan

Project Bollenschuren Kadijk en Mandpadslaan Heemstede Bollenschuren Kadijk en Manpadslaan: onze stichting heeft zich in 2016 ingezet voor behoud van dit ‘bollenerfgoed’. Deze objecten bevinden zich in de gemeente Heemstede. Wij hebben overlegd met de gemeente en met...
Slotgracht Ruïne van Brederode

Slotgracht Ruïne van Brederode

Project Slotgracht Ruïne van Brederode In de gemeenten Velsen en Bloemendaal hebben wij onze zorgen geuit over het droogvallen van de slotgracht rond de ruïne van Brederode (2016). Wij hebben onderzoek gedaan. Onze conclusie was dat de oorzaak lag in de beschadigde...